Decyzje urbanistyczne
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2016-02-18 Decyzja BK-RM.6733.11.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci ciepłowniczej spinającej rejon zasilania w ciepło miasta Czeladź na działkach nr 67/2, 67/1, 67/3, 67/4, 51/4, 51/5, 66/2, 66/1, 50/5, 49/4, 48/7, 47/7, 46/... Nieobowiązujący
2016-02-18 Decyzja BK-RM.6733.05.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 3 Szyb i Pusta w Czeladzi na działkach oznaczonych numerem 90 karta mapy 27; 16/5, 16/6, 15, 7/2, 6, 5, 4/1, 4/2, 3/2... Nieobowiązujący
2016-02-18 Decyzja Nr BK-RM.6733.10.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej n / c Ø 90 PE 100 i przyłącza gazu n / c Ø 63 PE 100 na działce nr 132/1 i 103 karta mapy 20 przy ulicy Bytomskiej w Czeladzi Nieobowiązujący
2016-02-18 Decyzja BK-RM.7336-13/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej zasilania oświetlenia drogi publicznej – projektowanej ulicy Gdańskiej na działkach nr: 1/1, 16/3, 15 karta mapy 51 i działkach nr: 9/1,... Nieobowiązujący
2016-02-18 Decyzja BK-RM.7336-05/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana istniejącego wodociągu w dzielnicy Dolna Węgroda w Czeladzi – zadanie 2 i 3 na działkach nr: 1/10, karta mapy 41, ... Nieobowiązujący
2012-11-22 Decyzja BK-RM.6733.06.2012 z dnia 21.11.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nieobowiązujący
2012-10-23 Decyzja BK-RM.6733.07.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla obiektów zlokalizowanych przy ulicy Nowopogońskiej. Nieobowiązujący
2012-08-08 Decyzja BK-RM.7633.06.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nieobowiązujący
2012-07-02 Deczyja BK-RM.6733.04.2012 umarzająca postępowanie dot. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia \\\\\\\\\\\\\\\"budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grodzieckiej w Czeladzi\\\\\\\\\\\\\\\". Nieobowiązujący
2012-05-15 Decyzja BK-RM.6733.02.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nieobowiązujący
2012-03-09 Decyzja BK-RM.6733.01.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nieobowiązujący
2012-02-14 Decyzja Burmistrza BK-RM.6733.03.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nieobowiązujący
2011-10-03 Decyzja Nr 02/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany i zmiany trasy kabla 6 kV relacji GPZ Czeladź – CPN Bytomska na działce nr 261 karta mapy 13 w ulicy Przełajskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2011-05-23 Decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy nr BK-RM.7336-12/10 z dnia 23.08.2010 r. Nieobowiązujący
2010-10-27 Decyzja BK-RM.7336-15/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy sieci elektroenergetycznej zasilania oświetlenia drogi publicznej – projektowanej ulicy Wschodniej. Nieobowiązujący
2010-10-27 Decyzja BK-RM.7336-14/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy sieci elektroenergetycznej zasilania oświetlenia drogi publicznej – projektowanej ulicy Północnej. Uchylony
2010-10-12 Decyzja BK-RM.7336-06/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci sN i nN dla zasilania odlewni w Czeladzi przy ulicy Staszica. Nieobowiązujący
2010-09-02 Decyzja BK-RM.7336-012/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nieobowiązujący
2010-07-13 Decyzja BK-RM.7336-04/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nieobowiązujący
2010-07-13 Decyzja BK-RM.7336-010/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nieobowiązujący
2010-06-18 Decyzja BK-RM.7336-08/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu wraz z przyłączami oraz budowy kanalizacji rozdzielczej wraz z przyłączami przy ulicy Żytniej w Czeladzi. Nieobowiązujący
2010-06-18 Decyzja BK-RM.7336-09/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ulicy 3 – Szyb w Czeladzi w ramach projektu: budowa gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Staropogońskiej wraz z przyłączami... Nieobowiązujący
2010-05-25 Decyzja BK-RM.7336-07/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszego od ul. Mysłowickiej do ul. Będzińskiej w Czeladzi wraz z niwelacją nasypu ziemnego. Nieobowiązujący
2010-05-07 Decyzja BK-RM.7336-03/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sześciu punktów dostępu do internetu – infokiosków. Nieobowiązujący
2010-04-02 Decyzja BK-RM.7336-02/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu na działce nr 6051/1 i 5663/4, karta mapy 18,obręb Grodziec, przy ulicy Orkana w Będzinie. Nieobowiązujący
2009-12-31 Decyzja BK-RM.7336-19/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskoprężnego ? 90PE oraz dwóch przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych przy ulicy Promyka 1 i 6 w Czeladzi. Nieobowiązujący
2009-12-17 Decyzja BK-RM.7336-17/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy placu zabaw dla dzieci na działce nr 8/2 karta mapy 32, obręb: Będzin, w dzielnicy Syberka przy ulicy Skalskiego w Będzinie. Nieobowiązujący
2009-12-03 Decyzja BK-RM.7336-16/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy trasy rowerowej na wale przeciwpowodziowym rzeki Czarna Przemsza na działkach nr: 1, 64/2 karta mapy 11, obręb: Będzin, działce nr 3243 karta mapy 9, obręb Łagisza... Nieobowiązujący
2009-12-03 Decyzja BK-RM.7336-15/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świerczewskiego i ulicy Dworskiej w Będzinie. Nieobowiązujący
2009-12-03 Decyzja BK-RM.7336-14/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wolności w Będzinie. Nieobowiązujący
2009-12-03 Decyzja BK-RM.7336-13/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicy Wiosennej i Spacerowej w Czeladzi. Nieobowiązujący
2009-11-02 Decyzja BK-RM.7336-10/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy punktów świetlnych na działce nr: 92/15, karta mapy 2, obręb: Grodziec, przy ulicy Konopnickiej w Będzinie. Nieobowiązujący
2009-11-02 Decyzja BK-RM.7336-08/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji w dzielnicy Dolna Węgroda w Czeladzi zadnie 5. Nieobowiązujący
2009-11-02 Decyzja BK-RM.7336-11/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicy 27-go Stycznia na działkach nr: 68, 69/1 karta mapy 57 w Czeladzi. Nieobowiązujący
2009-09-22 Decyzja BK-RM.7336-09/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obowiązujący
2009-09-22 Decyzja BK-RM.7336-04/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obowiązujący
2009-07-29 Decyzja BK-RM.7336-07/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu w ulicy Letniej na działkach nr 21/12 i 16/7, karta mapy 57, oraz działkach 42/2 i 29, karta mapy 62, przy ulicy Letniej w Czeladzi. Obowiązujący
2009-07-23 Decyzja BK-RM.7336-09/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji rozdzielczej w ulicy Dehnelów w Czeladzi. Nieobowiązujący
2009-05-28 Decyzja BK-RM.7336-03/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącego gazociągu niskoprężnego ? 100 PE na działce nr 2/8, karta mapy 11, przy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2009-03-20 Decyzja nr BK-RM.7336-01/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazu do budynku usługowego zlokalizowanego w Czeladzi przy ulicy Będzińskiej 51 i 53. Obowiązujący
2009-03-09 Decyzja BK-RM.7336-12/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ulicy Ogrodowej, Kombatantów, Bocznej i Szpitalnej w Czeladzi. Obowiązujący
2009-03-02 Decyzja BK-RM.7336-10/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Modernizacja wodociągu w ulicy Staszica na odcinku od ulicy Reymonta do skrzyżowania ulic: Grodzieckiej i Będzińskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2009-02-27 Decyzja BK-RM.7336-02/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr 62/9 i 62/11, karta mapy 54, przy ulicy Wiosennej w Czeladzi. Obowiązujący
2009-01-08 Decyzja BK-RM.7336-11/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskoprężnej (ciśnienie < 0,5MPa ) oraz przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej 145b w Czeladzi. Obowiązujący
2008-10-16 Decyzja BK-RM.7336-07/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy źródeł zasilania instalacji gazów medycznych przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi. Nieobowiązujący
2008-10-10 Decyzja BK-RM.7336-08/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji w ulicy Prostej, Piaskowej i Dalekiej w Czeladzi. Nieobowiązujący
2008-07-30 Decyzja BK-RM.7336-06/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w ul. Kręta, Prosta, Zaciszna, Nowa, część ul. Siemońskiej, Zielonej, Wiejskiej w Będzinie. Obowiązujący
2008-07-03 Decyzja BK-RM.7336-05/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa kratowego masztu antenowego o wysokości h=9,0m na dachu istniejącego budynku na działce nr 58, karta mapy 30, przy ulicy Borowej 1 w Czeladzi. Obowiązujący
2008-07-03 Decyzja BK-RM.7336-04/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy masztu antenowego o wysokości h=16,0m oraz konteneru technicznego na dachu istniejącego budynku na działce nr 63/7, karta mapy 36, przy ulicy Dehnelów w Czeladzi. Obowiązujący
2008-06-10 Decyzja BK-RM.7336-02/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: wykonanie kanału deszczowego fi 600 w dzielnicy Zielona w Będzinie. Obowiązujący
2008-05-15 Decyzja BK-RM.7336-01/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy bezprzewodowej stacji przekaźnikowej sieci Play oznaczonej nr CEL0005_F na budynku zlokalizowanym na działce nr 104/13, karta mapy 4, przy ulicy Wojkowickiej. Obowiązujący
2008-04-14 Decyzja BK-RM.7336-03/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Czeladzi przy ulicy Grodzieckiej 29. Obowiązujący
2008-01-25 Decyzja BK-RM.7336-16/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej 30 kV przy ul. Rolniczej w Czeladzi. Nieobowiązujący
2008-01-25 Decyzja BK-RM.7336-15/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanału kablowego łączącego budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej 20/6/0,5/0,4 kV przy ul. Kościuszki w Czeladzi. Nieobowiązujący
2008-01-25 Decyzja BK-RM.7336-14/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej ś.n. 20 i 6 kV Nieobowiązujący
2007-12-17 Decyzja BK-RM.7336-9/07 o ustaleniu loklalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji sieci transmisji danych systemu CDMA 2000 SFERIA na budynku szkoły zlokalizowanego przy ulicy Staszica 47 w Czeladzi. Nieobowiązujący
2007-12-06 Decyzja BK-RM.7336-10/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice w ulicach: Fabryczna, Nowa, Pułaskiego, Kosynierów, Akacjowa, Maszyńska, Plaka i Sobieskiego. Nieobowiązujący
2007-11-21 Decyzja BK-RM.7336-11/07 o ustaleniu loklalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji sieci transmisji danych systemu CDMA 2000 SFERIA \\\\\\\"Czeladź Grodziecka\\\\\\\". Nieobowiązujący
2007-11-21 Decyzja BK-RM.7336-12/07 o ustaleniu loklaizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji sieci transmisji danych systemu CDMA 2000 SFERIA \\\"Czeladź Szpitalna\\\" Nieobowiązujący
2007-11-14 Decyzja BK-RM.7336-13/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji sieci transmisji danych systemu CDMA 2000 SFERIA \\\"Czeladź Nowopogońskiej\\\". Nieobowiązujący
2007-09-10 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy przyłączenia (działki nr: 129/1, 61/1, 14, karta mapy 30) do sieci gazowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 51, karta mapy 30, przy ulicy Reymonta w Czeladzi. Obowiązujący
2007-07-23 Decyzja nr 07/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uchylony
2007-07-23 Decyzja nr 04/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nieobowiązujący
2007-07-23 Decyzja nr 03/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nieobowiązujący
2007-06-19 Decyzja nr 06/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy sieci gazowej n/c ? 90 PE oraz 2 przyłączy gazu n/c do budynków mieszkalnych przy ul. Słowackiego w Czeladzi. Uchylony
2007-06-19 Decyzja nr 05/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej w Czeladzi. Nieobowiązujący
2007-05-09 Decyzja nr 02/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 50 przy ul. Wiejskiej-Handlowej w Czeladzi. Obowiązujący