Statut i Regulamin Rady
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2015-10-09 Uchwała NR XV/225/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź Obowiązujący
2015-05-06 Uchwała NR VIII/140/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź Uchylony
2013-10-31 Uchwała Nr LIX/830/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2010-05-31 Uchwała nr LXV/1137/2010 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Czeladzi. Nieobowiązujący
2009-09-22 Uchwała Nr LIV/865/2009 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Czeladzi. Nieobowiązujący
2009-04-16 Uchwała nr XLVIII/774/2009 w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Czeladzi. Nieobowiązujący
2008-07-08 Uchwała nr XXXVIII/530/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/538/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Czeladź. Nieobowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr LXXVIII/1133/2006 w sprawie zmian do Statutu Gminy Miejskiej Czeladź Nieobowiązujący
2007-03-22 Uchwała nr LVIII/812/2005 w sprawie: zmian do Statutu Gminy Miejskiej Czeladź Nieobowiązujący
2007-03-22 Uchwała nr XLIX/685/2005 w sprawie zmian do Statutu Gminy Miejskiej w Czeladzi Nieobowiązujący
2007-03-22 Uchwała nr XXXIX/538/2004 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Czeladź Uchylony
2007-03-22 Uchwała Nr XXVII/310/2004 w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czeladź Uchylony
2007-03-22 Uchwała nr XL/275/2001 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Czeladź Uchylony