Sprawozdania finansowe
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2015-08-31 Zarządzenie nr 270/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych ... Nieobowiązujący
2015-05-22 Bilans z wykonania budżetu za 2014 rok Obowiązujący
2015-05-22 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok Obowiązujący
2015-05-22 Rachunek zysków i strat za 2014 rok Obowiązujący
2015-05-22 Zestawienie zmian w funduszu za 2014 rok Obowiązujący
2014-05-12 Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostk i samorządu terytorialnego za 2013 rok Obowiązujący
2014-05-12 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok Obowiązujący
2014-05-12 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2013 rok Obowiązujący
2014-05-12 Rachunek zysków i strat jednostki za 2013 rok Obowiązujący
2013-10-02 Rachunek zysków i strat za 2012 rok Obowiązujący
2013-10-02 Zestawienie zmian w funduszu za 2012 rok Obowiązujący
2013-10-02 Bilans z wykonania budżetu za 2012 rok Obowiązujący
2013-10-02 Bilans skonsolidowany za 2012 rok Obowiązujący
2013-10-02 Bilans jst i zakładu budżetowego za 2012 rok Nieobowiązujący
2012-05-07 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011 rok Obowiązujący
2012-05-07 Rachunek zysków i strat za 2011 rok Obowiązujący
2012-05-07 Bilans z wykonania budżetu za 2011 rok Obowiązujący
2012-05-07 Bilans łączny jednostek budżetowych za 2011 rok Obowiązujący
2012-02-01 Informacja o ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych udzielonych w trybie Uchwały Nr LXIII/1115/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych za 2011 rok Obowiązujący
2011-12-08 Bilans skonsolidowany za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 Bilans Gmina Czeladź za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 Łączny bilans jednostek za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 Łączny bilans zakładu budżetowego za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 Rachunek zysków i strat zakładu budżetowego za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 Zestawienie zmian w funduszu - zakład budżetowy za 2010 rok Obowiązujący
2011-12-08 Zestawienie zmian w funduszu - jednostki budżetowe za 2010 rok Obowiązujący
2009-05-28 Zestawienie zmian w funduszu za 2008 rok - Jednostki budżetowe Obowiązujący
2009-05-28 Zestawienie zmian w funduszu za 2008 rok - Zaklad budżetowy Obowiązujący
2009-05-28 Rachunek zysków i strat za 2008 rok - Jednostki budżetowe Obowiązujący
2009-05-28 Rachunek zysków i strat za 2008 rok - Zakład budżetowy Obowiązujący
2009-05-28 Bilans z wykonania budżetu za 2008 rok Obowiązujący
2009-05-28 Bilans za 2008 rok - Jednostki budżetowe Obowiązujący
2009-05-28 Bilans za 2008 rok - Zakład Budżetowy Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za I kw 2004 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za IV kw 2004 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za III kw 2006 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za III kw 2004 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za II kw 2006 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za I kw 2006 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za II kw 2004 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za IV kw 2005 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za IV kw 2003 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za I kw 2007 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za III kw 2005 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za III kw 2003 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za II kw 2005 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za I kw 2005 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za III kw 2007 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za IV kw 2006 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za IV kw 2007 roku Obowiązujący
2008-07-30 Utracone dochody podatkowe za II kwartały 2003 Obowiązujący
2008-07-30 Utracone dochody podatkowe za 2003 rok Obowiązujący
2008-07-30 Sprawozdanie o zaległościach za II kwartały 2008 kod E Obowiązujący
2008-07-30 Sprawozdanie o zaległościach za II kwartały 2008 kod D Obowiązujący
2008-05-15 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za I kwartał 2008 roku Obowiązujący
2008-05-15 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za I kwartał 2008 roku. Obowiązujący
2008-05-15 Bilans z wykonania budżetu za 2007 rok. Obowiązujący
2008-05-15 Bilans łączny jednostek budżetowych za 2007 rok. Obowiązujący
2008-05-15 Bilans łączny zakładów budżetowych za 2007 rok. Obowiązujący
2007-05-08 Wykaz przedsiębiorców, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł, za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005r. Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2003 roku Obowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr LXXI/1049/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13.06.2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MBP w Czeladzi za 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2004 Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych za I kwartał 2003 Obowiązujący
2007-05-08 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MBP w Czeladzi za 2003 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych za II kwartał 2003 Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2003 roku Obowiązujący
2007-05-08 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MBP w Czeladzi za 2002 rok. Obowiązujący