Dokumenty kontroli
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2016-02-29 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w 2015 r. Obowiązujący
2016-02-18 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MOPS w 2015 r. Obowiązujący
2016-02-12 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w 2015 r. Obowiązujący
2016-02-09 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2016-02-09 Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2015 r. Nieobowiązujący
2016-01-21 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w 2015 r. Obowiązujący
2016-01-20 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MZGK w 2015 r. Obowiązujący
2015-12-14 Informacja o kontroli w Wydziale Prawno Organizacyjnym Obowiązujący
2015-12-14 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 7 w 2015 r. Obowiązujący
2015-12-14 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w 2015 r. Obowiązujący
2015-10-27 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez WFOŚiGW Obowiązujący
2015-09-29 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Muzeum Saturn w 2015 r. Obowiązujący
2015-09-29 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MSZS w 2015 r. Obowiązujący
2015-09-29 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MCKS w 2015 r. Obowiązujący
2015-09-03 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP4 w 2015 r. Obowiązujący
2015-09-03 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Budynków Komunalnych w 2015 r. Obowiązujący
2015-09-03 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2015 r. Obowiązujący
2015-08-10 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalnych w 2015 r. Obowiązujący
2015-08-10 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 3 w 2015 r. Obowiązujący
2015-08-10 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zespole Szkół w 2015 r. Obowiązujący
2015-08-10 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 w 2015 r. Obowiązujący
2015-06-25 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP1 w 2015 r. Obowiązujący
2015-06-16 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 2 w 2015 r. Obowiązujący
2015-06-16 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP7 w 2015 r. Obowiązujący
2015-06-16 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Obowiązujący
2015-06-16 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich Obowiązujący
2015-06-02 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Obowiązujący
2015-05-27 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w 2015 r. Obowiązujący
2015-05-06 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 w 2015 r. Obowiązujący
2015-04-29 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MOSiR w 2015 r. Obowiązujący
2015-03-17 Informacja o kontroli przeprowadzonej w DPS Senior w 2015 r. Obowiązujący
2015-02-16 Zestawienie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Czeladzi w 2014r. Obowiązujący
2015-02-16 Zestawienie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2014r. przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2014-12-09 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Wydziale Budżetu i Finansów Publicznych przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Obowiązujący
2014-12-09 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Czeladzkim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchwym przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Obowiązujący
2014-12-09 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w Czeladzi przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Obowiązujący
2014-12-09 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Izbie Wytrzeżwień w Sosnowcu przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Obowiązujący
2014-12-09 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Obowiązujący
2014-12-09 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Prywatnym Przedszkolu im. Papy Smerfa w Czeladzi przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Obowiązujący
2014-12-09 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Czeladzi przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Obowiązujący
2014-12-09 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Wydziałach Urzędu Miasta w Czeladzi przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Obowiązujący
2014-10-29 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Klubie Sportowym Górnik Piaski przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2014-10-23 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Miejskiej i Promocji oraz Wydziale Organizacyjnym UMC przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2014-09-05 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Czeladzkim Klubie Sportowym przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2014-09-05 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2014-09-02 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Czeladź przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Obowiązujący
2014-07-30 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Czeladzi przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2014-07-30 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2014-07-30 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Budynków Komunalnych w Czeladzi przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2014-04-24 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 2 przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Obowiązujący
2014-02-26 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim Obowiązujący
2014-02-26 Informacja o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Czeladzi w 2013 roku Obowiązujący
2014-02-26 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Miejskim Klubie Sportowym w Czeladzi Obowiązujący
2014-02-12 Informacja o kontroli w Urzędzie Miasta Czeladź przez Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach Obowiązujący
2014-01-15 Informacja o kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Czeladź przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach Obowiązujący
2014-01-13 Informacja o kontroli dorażnej w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej Obowiązujący
2013-12-20 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Akademii Piłki Nożnej przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2013-12-12 Informacja o kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej Obowiązujący
2013-11-18 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MOSiR w 2013 r. Obowiązujący
2013-11-18 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w 2013 r. Obowiązujący
2013-11-18 Informacja o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Obowiązujący
2013-11-12 Informacja o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Katowicach Obowiązujący
2013-10-22 Informacja o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Obowiązujący
2013-10-14 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zespole Szkół w 2013 r. Obowiązujący
2013-09-04 Informacja o przeprowadzonej Konroli w DPS SENIOR Obowiązujący
2013-07-30 Informacja o kontroli RIO Katowice Obowiązujący
2013-07-30 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Czeladź przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach Obowiązujący
2013-07-24 Informacja o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązujący
2013-07-22 Informacja o kontroli w Gim. Nr 3 Obowiązujący
2013-07-22 Informacja o kontroli w SP 1 Obowiązujący
2013-07-02 Wystapienie pokontrolne RIO z kontroli gospodarki finansowej Miasta Czeladź za okres od 1 stycznia 2008r. do 28 marca 2013r. Obowiązujący
2013-07-02 Wystapienie pokontrolne RIO z kontroli gospodarki finansowej Miasta Czeladź za okres od 1 stycznia 2000 r. do 22 czerwca 2009 r. Obowiązujący
2013-07-02 Wystapienie pokontrolne RIO z kontroli gospodarki finansowej Miasta Czeladź za okres od 1 grudnia 2001 r. do dnia 24 października 2005 r. Obowiązujący
2013-05-27 Informacja o kontroli w MOPS Obowiązujący
2013-05-23 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP 4 w 2013 roku Obowiązujący
2013-02-20 Zestawienie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2012 r. Obowiązujący
2013-02-20 Zestawienie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Czeladzi w 2012 r. Obowiązujący
2013-01-10 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Obowiązujący
2012-12-24 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Obowiązujący
2012-12-24 Informacja o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej w Straży Miejskiej Obowiązujący
2012-10-31 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w 2012 r. Obowiązujący
2012-10-10 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP Nr 7 w 2012 r. Obowiązujący
2012-10-03 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalnych w 2012 r. Obowiązujący
2012-09-10 Informacja o kontroli doraźnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 Obowiązujący
2012-09-07 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 w 2012 r. Obowiązujący
2012-09-07 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zespole Szkół w 2012 r. Obowiązujący
2012-09-07 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Muzeum SATURN w 2012 r. Obowiązujący
2012-09-07 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w 2012 r. Obowiązujący
2012-08-24 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - GBŚ Obowiązujący
2012-08-24 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej. Obowiązujący
2012-06-28 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty Obowiązujący
2012-06-15 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez ŚUW Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Obowiązujący
2012-06-15 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Katowicach w 2012 r. Obowiązujący
2012-05-15 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Trasy rowerowe w Czeladzi Obowiązujący
2012-05-15 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Gospodarcza Brama Śląska Obowiązujący
2012-05-07 Informacja o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Obowiązujący
2012-04-24 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkle Podstawowej Nr 1 w 2012 r. Obowiązujący
2012-04-24 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 2 w 2012 r. Obowiązujący
2012-04-24 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 3 w 2012 r. Obowiązujący
2012-03-29 Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Straży Miejskiej Obowiązujący
 
« pierwszapoprzednia 1 2 3 następnaostatnia »
Strona 1 z 3