Dokumenty - Pomoc publiczna
Tytuł dokumentu: Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w roku 2006
Kategoria: Pomoc publiczna
Plik: Zobacz plik PDF 154.3 KB
Źródło dokumentu: Burmistrz
Status: Obowiązujący
Daty:
Data uchwalenia: 2007-03-14
Obowiązuje od: 2007-03-14
Obowiązuje do:
Załączniki:
Autor: Mariusz Cieślicki [Wydział Organizacyjny] - 2008-02-19 13:26:56
Opublikowany przez: Mariusz Cieślicki [Wydział Organizacyjny] - 2008-02-19 13:26:56
Ostatnio zmieniony przez: -