Dokumenty - Pomoc publiczna
Tytuł dokumentu: Uchwała nr LXXIII/1285/2010 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
Kategoria: Pomoc publiczna
Plik: Zobacz plik PDF 99.4 KB
Źródło dokumentu: Rada Miejska
Status: Zmieniony
Daty:
Data uchwalenia: 2010-10-28
Obowiązuje od: 2010-10-28
Obowiązuje do:
Zmodyfikowany przez dokumenty:
Uchwała nr IV/32/2010 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXIII/1285/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: „Programu współpracy miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...
Załączniki:
Autor: Mariusz Cieślicki [Wydział Organizacyjny] - 2011-01-19 12:30:29
Opublikowany przez: Mariusz Cieślicki [Wydział Organizacyjny] - 2011-01-19 12:30:29
Ostatnio zmieniony przez: -