Dokumenty - Pomoc publiczna
Tytuł dokumentu: Sprawozdanie z realizacj i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010
Kategoria: Pomoc publiczna
Plik: Zobacz plik PDF 144.8 KB
Źródło dokumentu: Burmistrz
Status: Obowiązujący
Daty:
Data uchwalenia: 2011-03-30
Obowiązuje od: 2011-03-30
Obowiązuje do:
Załączniki:
Autor: Mariusz Cieślicki [Wydział Organizacyjny] - 2014-07-30 12:23:05
Opublikowany przez: Mariusz Cieślicki [Wydział Organizacyjny] - 2014-07-30 12:23:05
Ostatnio zmieniony przez: Mariusz Cieślicki [Wydział Organizacyjny] - 2014-07-30 12:24:29