Sprawozdania z wykonania budżetu
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2008-07-15 Sprawozdanie Rb 27 S za I kwartał 2003 Obowiązujący
2008-07-15 Rb N za 2003 rok Obowiązujący
2008-07-15 Rb 33 za 2004 rok Obowiązujący
2008-07-15 Rb 33 za II kwartał 2005 Obowiązujący
2008-07-15 Sprawozdanie Rb 27 s za I kwartał 2007 Obowiązujący
2008-07-15 Sprawozdanie Rb 27 S za I kwartał 2005 Obowiązujący
2008-07-15 Sprawozdanie Rb 27 S za I kwartał 2004 Obowiązujący
2008-07-15 Sprawozdanie Rb Z za III kwartał 2003 Obowiązujący
2008-07-15 Sprawozdanie Rb 27 S za 2004 Obowiązujący
2008-07-15 Sprawozdanie Rb 27 S za 2003 rok Obowiązujący
2008-04-29 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2007 rok. Obowiązujący
2008-04-29 Sprawozdanie Rb Z za I kwartał 2008 roku Obowiązujący
2008-04-29 Sprawozdanie Rb NDS za I kwartał 2008 roku Obowiązujący
2008-04-29 Sprawozdanie Rb N S za I kwartał 2008 roku Obowiązujący
2008-04-28 Sprawozdanie Rb 28 S za I kwartał 2008 roku Obowiązujący
2008-04-28 Sprawozdanie Rb 27S za I kwartał 2008 roku Obowiązujący
2008-02-25 Sprawozdanie Rb Z za 2007 rok. Obowiązujący
2008-02-25 Sprawozdanie Rb PDP za 2007 rok. Obowiązujący
2008-02-25 Sprawozdanie Rb NDS za 2007 rok. Obowiązujący
2008-02-25 Sprawozdanie Rb N za 2007 rok. Obowiązujący
2008-02-25 Sprawozdanie Rb 33 za 2007 rok GFOŚiGW Obowiązujący
2008-02-25 Sprawozdanie Rb 30 za 2007 rok ZIK Obowiązujący
2008-02-25 Sprawozdanie Rb 30 za 2007 rok ZBK. Obowiązujący
2008-02-25 Sprawozdanie Rb ST za 2007 rok. Obowiązujący
2008-02-25 Sprawozdanie Rb 28S za 2007 rok. Obowiązujący
2008-02-25 Sprawozdanie Rb 27S za 2007 rok. Obowiązujący
2007-10-29 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za III kwartały 2007 roku Obowiązujący
2007-10-29 Sprawozdanie Rb 28 S o wydatkach za III kwartały 2007 roku Obowiązujący
2007-10-29 Sprawozdanie Rb 27 S o dochodach za III kwartały 2007 roku Obowiązujący
2007-10-29 Sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie za III kwartały 2007 roku Obowiązujący
2007-10-29 Sprawozdanie Rb N o należnościach za III kwartały 2007 roku Obowiązujący
2007-10-29 Sprawozdanie Rb Z o zobowiązaniach za III kwartały 2007 roku Obowiązujący
2007-09-10 Zarządzenie nr 159/2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2007 Obowiązujący
2007-07-31 Sprawozdanie Rb 27S za I półrocze 2007 Obowiązujący
2007-07-31 Sprawozdanie Rb 30 ZBK za I półrocze 2007 Obowiązujący
2007-07-31 Sprawozdanie Rb 28S za I półrocze 2007 Obowiązujący
2007-07-31 Spraowzdanie Rb 30 ZIK za I półrocze 2007 Obowiązujący
2007-07-31 Sprawozdanie Rb 33 za I półrocze 2007 Obowiązujący
2007-07-31 Sprawozdanie Rb N za I półrocze 2007 Obowiązujący
2007-07-31 Sprawozdanie Rb NDS za I półrocze 2007 Obowiązujący
2007-07-31 Sprawozdanie Rb PDP za I półrocze 2007 Obowiązujący
2007-07-31 Spraowzdanie Rb Z za I półrocze 2007 Obowiązujący
2007-05-08 KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA CZELADŹ Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 27s o dochodach za 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 27s za I kw. 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozadanie Rb 28s o wydatkach za 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 28s o wydatkach za I kw. 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 30 Zakładu Budżetowego za 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 30 za 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 33 za 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdania Rb N za 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb N za I kw. 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb NDS za 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb NDS za I kw. 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb PDP za 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb Z za 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb Z za I kw. 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 28S za III kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb N za III kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb NDS za III kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb Z za III kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 27S za III kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 28S za II kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb NDS za II kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb Z za II kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb PDP za II kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb N za II kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 30 za II kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 30 za II kwartały 2006 Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 33 za II kwartały 2006 roku Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb N za III kwartały Instytucja Kultury Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb Z za III kwartały 2006 roku Instytucja Kultury Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb_27_S_za_2006_rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb_28S za 2006 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 30 za 2006 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 30 za 2006 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb 33 za 2006 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb N za 2006 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb NDS za 2006 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb PDP za 2006 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb ST za 2006 rok Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie Rb Z za 2006 rok Obowiązujący
2007-05-08 Zarządzenie Nr 50/2006 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2005 rok Obowiązujący
2007-05-08 Zarządzenie Nr 55/2005 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2004 rok. Obowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2002 rok. Obowiązujący
2007-05-08 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2003 roku. Obowiązujący
2007-05-08 Zarządzenie nr 45/2004 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2003 rok. Obowiązujący
2007-04-03 Zarządzenie nr 33/2007 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2006 rok. Obowiązujący
 
« pierwszapoprzednia 1 2 3 4 następnaostatnia »
Strona 4 z 4