Dokumenty - Sprawozdania z wykonania budżetu
Tytuł dokumentu: Sprawozdanie Rb UZ za 2012 rok
Kategoria: Sprawozdania z wykonania budżetu
Plik: Zobacz plik PDF 87.5 KB
Źródło dokumentu: Burmistrz
Status: Obowiązujący
Daty:
Data uchwalenia: 2013-02-25
Obowiązuje od: 2013-02-25
Obowiązuje do:
Załączniki:
Autor: Magdalena Mysłek [Wydziału Budżetu i Finansów Publicznych] - 2013-02-27 14:21:52
Opublikowany przez: Mariusz Cieślicki [Wydział Organizacyjny] - 2013-03-01 09:24:54
Ostatnio zmieniony przez: Robert Smaczyński [Wydział Organizacyjny] - 2013-03-01 09:25:01